Nieuws over de gemeenteraadsfracties

Ik wil je graag op de hoogte brengen van de wijzigingen in de gemeenteraadsfracties van zowel Heerde als Epe.
 
In Heerde stopt Sylvia van Amerongen,vanwege privé problemen en stress gerelateerde ziekteklachten voor 3 - 4 maanden als gemeenteraadslid. Zij wordt m.i.v. 26 november vervangen door Geraldine Kwekkeboom, die nu nog commissielid is.

In Epe wordt Tilly Meijer op 13 december geïnstalleerd als commissielid als vervanger voor Edwin van de Elsaker. Voor hem bleek het gemeenteraadswerk te zwaar met zijn gezondheid. Hij wordt dus vervangen door Tilly Meijer.

Ik wens beide dames veel sterkte met het oppakken van het werk in de fracties.Het is mooi om volksvertegenwoordiger te zijn, maar het moet wel passen.

--
met vriendelijke groet,

 
Hilly Schäffer
secretaris GroenLinks N.O. Veluwe