Samen Doen

Programma Begroting "Samen Doen"

Samen. Doen!

 

Dit is de eerste programmabegroting van het nieuwe college. We hebben vier jaar voor de boeg, een periode waar ons allemaal vele uitdagingen staan te wachten. Met opgestroopte mouwen dus vooruit!

 

De programmabegroting 2019-2022 laat ons een positief financieel beeld zien. Als  GroenLinks zetten we graag onze idealen om in concrete ideeën voor beleid. Wij zijn dan ook blij dat het positieve financiële beeld ons mogelijkheden geeft om extra investeringen te doen. In de programmabegroting is ons verkiezingsprogramma  op veel punten herkenbaar terug te vinden.

De zichtbare uitwerking  van de Agenda van onze CleanTech Regio omarmen we graag: schone technologie, innovatief en gericht op energieneutraliteit en circulaire economie.

In de begroting zien we invulling van duurzaamheid. Een eerlijke verdeling van de klimaatpijn is voor ons cruciaal. GroenLinks wil dat het realiseren van een lage energierekening bereikbaar wordt voor iedereen: ook voor mensen met lagere inkomens.

Daarnaast stelt het ons gerust dat er verdere stappen genomen gaan worden met de voorbereiding van klimaatmaatregelen. We krijgen immers te maken met grilliger weer, hogere temperaturen, nattere winters, heviger buien en drogere zomers.

  

 

Iedereen heeft recht op opleiding, werk, betaalbaar wonen en moet zich kunnen ontplooien. We willen ondersteuning voor iedereen die achterstanden heeft of dreigt op te lopen, om deel te nemen aan de maatschappij via bijvoorbeeld sport en cultuur. GroenLinks zou graag zien dat een deel van de stimuleringsregeling voor de jeugd van 5 tot 18 jaar, wordt ingezet bij Stichting Leergeld. Dit zouden we dan willen besteden, aan kinderen van minima voor aanschaf van (sport)benodigdheden.

We moeten alert zijn en blijven op emancipatie (tolerantie én acceptatie én integratie) van statushouders, gehandicapten en LHBTI-ers.

Door complexiteit van de samenleving wordt er meer een beroep gedaan op Jeugdzorg. Om kinderen en jongeren niet in de kou te laten staan zet de gemeente, terecht, extra financiële middelen in.

 

 

GroenLinks ijvert al vele jaren voor het stimuleren van fietsgebruik. Zorgen voor goede  bereikbaarheid van scholen en dorpscentra voor de fiets. De komende periode worden er vervolgstappen genomen voor een snelle en veilige fietsroute Apeldoorn – Epe. In de begroting zien we dan ook tot ons genoegen de rol van fietsen benadrukt.

 

GroenLinks heeft gepleit voor een aanvulling op de uitwerking toeristisch profiel ”Epe 100% wildgarantie”.

Versterking van voorzieningen op het terrein van kunst en cultuurhistorie worden uitgewerkt. De dorpsentrees, het “visitekaartje” van onze gemeente, worden versterkt.

 

Investeringen in onderwijshuisvesting, zodat scholen klaar zijn voor het onderwijs van morgen.

Maar ook investeringen in accomodaties, infrastructuur en in de gemeentelijke organisatie en dienstverlening.

Maar we zetten onze denkkracht niet stil na deze programmabegroting.

We doen daarom ook graag een uitnodiging aan inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties om met ons mee te denken. Wij houden van inspiratie!